De pesticiden

Onze informatie over pesticiden!

Wanneer het over het leefmilieu gaat, doen vaak uiteenlopende verhalen de ronde. Traditiegetrouw zeggen kranten en “geruchtenmolen” dat pesticiden ofwel absoluut noodzakelijk zijn voor het beheer van onze groene ruimten, ofwel de gezondheid kunnen schaden. Het is niet altijd gemakkelijk een onderscheid te maken tussen juiste informatie en fabeltjes. Het doel van deze pagina is de belangrijkste informatie over pesticiden, volgens de vzw Adalia, voor te stellen.
Wat kunt u hier lezen?


 

 • Een definitie van de term "pesticiden", in woorden
 • En aan de hand van een video
 • Een korte uitleg over de gevaren van pesticiden
 • Documenten die u kunt downloaden
 • Nuttige links
 • Artikelen gelezen in de pers;Une définition du terme "pesticides"en quelques mots;

 

Definitie van de term pesticiden, in woorden ....

Pesticide is een van oorsprong Engelse term die is afgeleid van het Engelse woord “pest” dat “plaag”, “schadelijke soort” betekent.

Pesticiden zijn chemische stoffen die op grote schaal worden ingezet tegen vernielers van gewassen, adventieve planten, enz.

Herbiciden, insecticiden en fungiciden zijn voorbeelden van pesticiden die worden gebruikt om planten, insecten en zwammen te vernietigen. Let wel: in de landbouwberoepen worden deze stoffen “fytosanitaire producten” genoemd ...
 

 

De gevaren van pesticiden

 

 Irritatie, braken, bewustzijnsverlies, longoedeem, kanker, leukemie, vruchtbaarheidsdaling, ... zijn symptomen die verband houden met het gericht of herhaald gebruik van pesticiden. Deze producten komen langs de huid of de ogen of door inademing of inname met ons organisme in contact, wat leidt tot symptomen ter hoogte van de huid, de spijsvertering, de ogen, de zenuwen, ...
Welke voorzorgen we ook treffen tijdens een chemische behandeling, er is altijd een risico van besmetting door de lucht, het water of de voeding.

De risico’s voor kinderen zijn nog veel groter omdat de symptomen zich bij hen voordoen bij een lagere dosis dan bij volwassenen het geval is. Het risico op vergiftiging bij blootstelling aan giftige stoffen is 12 keer groter voor kleine kinderen dan voor volwassenen.
 

De milieurisico´s

Elke chemische behandeling (met een insecticide, een fungicide of een herbicide) heeft onvermijdelijk een impact op het leefmilieu:

Verontreiniging van grond- en oppervlaktewateren (vooral door chemische herbiciden), vergiftiging van waterorganismen en, tenslotte, verontreiniging van het leidingwater.

 • Vernietiging van de micro-organismen die broodnodig zijn om de grond vruchtbaar te houden.
 • Giftigheid voor insecten, amfibieën, ... die nuttig zijn voor de tuin
 • Weerstand van ongedierte tegen pesticiden, waardoor het product zijn werkzaamheid verliest (terwijl het toch schadelijk blijft)
 

Bovendien kan de volledige afbraak van de chemische producten heel wat tijd vragen. Het chemische product blijft in de bodem zitten en verschillende chemische producten stapelen zich op tijdens de hele voedselketen.
 

Bent u benieuwd naar de cijfers?

 • 25 tot 75% van de fytosanitaire producten (pesticiden) bezinken niet op het doel dat men wil behandelen.

 • Volgens het analytische rapport over de Staat van het Waalse Leefmilieu 2006-2007) wordt in België 8.300 ton pesticide gebruikt, waarvan minder dan 40% (ongeveer 3.000 ton) in het Waals Gewest. Iets meer dan 50% wordt gebruikt in de landbouw en 34,2% door particulieren en gemeenten.

 • De hoeveelheden van de actieve stoffen die in de landbouw worden gebruikt, zijn gedaald met 18% voor herbiciden en met 35% voor insecticiden in de loop van de periode 1995-2003.

 • Van het honderdtal pesticiden dat vandaag in het grondwater wordt gecontroleerd, is een tiental verantwoordelijk voor het grootste deel van de vervuiling. Dit zijn allemaal herbiciden ... vooral voor niet-agrarisch gebruik.

 • De gevolgen van dit gebruik voor de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater zijn reëel. Bijvoorbeeld: 34 waterwinningsinstallaties moesten worden stilgelegd door pesticiden of moesten hun drinkwater behandelen tussen 1993 en 2004.

 • In een stedelijke omgeving komt tot 40% van de gebruikte hoeveelheid herbiciden in de waterlopen terecht.
   
© 2020 Printemps sans pesticides