Wie zijn wij?

 

 

De vzw Adalia, die de Latijnse naam draagt van het tweestippelig lieveheersbeestje, werd in 2001 opgericht in antwoord op het succes van de campagne “Des coccinelles plutôt que des pesticides” (“liever lieveheersbeestjes dan pesticiden”).

Doelstellingen:

  • Aansporen tot vermindering van het gebruik van pesticiden in tuinen en groene ruimten en op wegen. Het hoofddoel is de vermindering van pesticiden die schadelijk zijn voor het milieu en de natuurlijke rijkdommen, maar ook voor de gezondheid van de gebruiker en de bevolking in het algemeen.

  •  Informeren, opleiden en adviseren over de alternatieven voor pesticiden.

Wilt u bladluizen, naaktslakken of onkruid te lijf gaan? Er zijn zeker alternatieven voor pesticiden: www.adalia.be
 

 

NATAGORA asbl  heeft tot doel de natuur te beschermen, vooral in Wallonië en Brussel.

Hoofdoel :

  • de aantasting van de biodiversiteit een halt toeroepen en toezien op een goede algemene staat van de natuur, in evenwicht met de menselijke activiteiten. Hiervoor werden verschillende werkwijzen ontwikkeld: de opbouw van een netwerk van ruimten waarin de natuur prioritair is, de directe bescherming van de meest bedreigde soorten (vb. zwaluwen, kikvorsachtigen, vlinders, ...) via een wetenschappelijke opvolging die steunt op duizenden vrijwillige medewerkers.

De bescherming van de natuur mag zich niet beperken tot enkele bevoorrechte sites. De medewerking van alle maatschappelijke actoren is dan ook noodzakelijk :  www.natagora.be

 

© 2020 Printemps sans pesticides